RoboJob blikt tevreden terug op de Techni-Show

RoboJob blikt tevreden terug op de Techni-Show

De Techni-Show zit er alweer op. RoboJob nam dit jaar voor het eerst deel met een eigen stand, waarop haar klanten niet minder dan 4 automatische beladingssystemen konden bekijken. Ook werden er referentiefilms van bestaande klanten en productfilms getoond. Dit alles viel dan ook zeer in de smaak bij de bezoekers.
 

De Techni-Show is de grootste en belangrijkste vakbeurs van de Benelux op het gebied van industriële productietechnieken, verwerking en bewerking van metalen, kunststoffen, toebehoren en hulpmiddelen. Op deze tweejaarlijkse vakbeurs stelden niet minder dan 350 exposanten hun producten ten toon, en de eerste 3 dagen kreeg de organisatie al niet minder dan 30.000 bezoekers over de vloer.

De RoboJob-stand bevond zich in hal 11, waar men terecht kon voor productie-automatisering. Gezien automatisering de laatste jaren een hot topic is geworden, was de interesse groot, niet in het minst voor RoboJob. RoboJob heeft de laatste jaren een mooi parcours afgelegd, en de Belgische marktleider stelde dan ook 4 van haar standaardproducten tentoon: de Turn-Assist 180, de Turn-Assist 250 – twee beladingsoplossingen voor draaimachines – en de Mill-Assist Essential en de Mill-Assist Conveyor voor het automatisch beladen van freesmachines

Bezoekers konden met eigen ogen zien welke de hoge capaciteit is van deze installaties, en bovendien kon men zelf ervaren hoe snel deze beladingssystemen kunnen worden ingesteld. De reacties waren dan ook erg enthousiast. Er werden al tal van prijsaanvragen genoteerd, en ook de agenda met demonstraties werd goed aangevuld.

Mede-oprichter en –zaakvoerder Helmut De Roovere is dan ook een tevreden man: “Het doet ons enorm plezier om van onze bezoekers te horen dat ze onder de indruk zijn van onze systemen. Hier kan men zelf zien hoe compact onze oplossingen wel zijn, hoe erover werd nagedacht vanop de werkvloer en hoe we erin geslaagd zijn om met ons unieke stapelsysteem een grote capaciteit te creëren op een beperkte oppervlakte. Nu hebben ook onze Nederlandse bezoekers kunnen ervaren hoe compact onze oplossingen wel zijn en kunnen ze zelf de vergelijking maken, in functie van hun eigen noden en opdrachten. Men kon samen met onze medewerkers de Turn- of Mill-Assist instellen, en ook daar hebben we een streepje voor op de concurrentie”, aldus De Roovere. 

RoboJob maakt nu dan ook volop werk van de opvolging van de grote interesse. De bezoekers zullen hun prijsaanvraag snel beantwoord zien en de nodige afspraken worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de rendabiliteit van de Nederlandse maakindustrie snel verhoogd wordt door automatisatie. “Want daar draait het uiteindelijk om”, stelt De Roovere. “We moeten ervoor zorgen dat onze klanten terug opdrachten naar Nederland en België kunnen halen. Dat komt niet enkel hen zelf ten goede, maar ook de eindklant en de economie in het algemeen. We hopen dan ook dat RoboJob hier haar steentje in mag bijdragen.” 

De slagzin van de nieuwe RoboJob-campagne – die ook op de Techni-Show werd voorgesteld – luidt “CNC-Automatisatie? RoboJob natuurlijk”. Ze wordt ondersteund met de drie grote sterktes van het bedrijf: “Slim. Simpel. Sterke Service”. “Het grootste compliment dat we hier mochten horen, was dat de bezoekers deze 3 sterktes wel degelijk terugzien bij RoboJob. Zowel in onze systemen als in hun eerste contact met onze commerciële en technische organisatie. We zijn alle bezoekers dan ook enorm dankbaar voor hun interesse.”, besluit Helmut De Roovere.

Persoonlijk advies?