Pierre Stubbe breidt uit in economisch moeilijke tijden

Pierre Stubbe breidt uit in economisch moeilijke tijden

De verspanende sector heeft het al jaren erg moeilijk in België.

De verspanende sector heeft het al jaren erg moeilijk in België. Sinds de start van de wereldwijde economische en financiële crisis hebben veel toeleveranciers de ordergrootte van de bestellingen van hun klanten sterk zien terugvallen. De weinige ‘witte raven’ die er in deze tijden alsnog in slagen om winst te maken, laat staan te groeien en zelfs uit te breiden, moeten wel iets heel bijzonders doen om dat te bereiken. Zo ook Pierre Stubbe, een Vlaamse ondernemen die er op 20 jaar tijd in slaagde om niet enkel een bedrijf de grond uit te stampen, maar om bovendien een sterke groei te verwezenlijken, wat recent resulteerde in de verhuis naar een gloednieuw pand.

Ondernemerschap
Midden jaren negentig startte Pierre Stubbe met het ondernemerschap. Eerder toevallig geraakte hij in de verspaning terecht met het aanmaken van onderdelen voor de autosport. Maar Stubbe had de microbe snel te pakken, schafte een eerste CNC-gestuurde draaibank aan en al snel werden de activiteiten uitgebreid. De eerste jaren kende Stubbe Pierre BVBA een dusdanig sterke groei dat men diende te verhuizen naar het industrieterrein in Rijkevorsel, waar men de intrek nam in een atelier van 500m². Op dat moment kwamen ook de eerste werknemers in dienst, en werd het machinepark uitgebreid, onder andere met een Okuma-machine die werd uitgerust met een LNS barfeeder. Het was meteen de eerste investering in automatisatie.
Die eerste investering leerde Stubbe een belangrijke les: automatisering kan bijdragen tot de winstgevendheid van een bedrijf, maar enkel wanneer de werknemers erachter staan. De CNC-operatoren blijven namelijk steeds de essentiële schakel in de verspaning.

Nieuwe bedrijfsstrategie
De komende jaren werden dan ook gekenmerkt door een gezonde groei. Maar vanaf 2007-2008 werd de volledige verspanende industrie in België, en ook ver daarbuiten erg hard geraakt. Stubbe zag al snel in dat de tijd gekomen was om een beslissende stap te zetten met zijn onderneming. Het bedrijf was nog financieel gezond, had zo’n 7 werknemers in dienst, maar Stubbe besefte dat hij diende vooruit te kijken.“Daarom werden de strategie en visie van ons bedrijf grondig herzien, en de contacten met onze klanten werden aangehaald,” licht Stubbe toe. “Samen met de klant zochten we naar oplossingen om de fluctuerende vraag op te vangen. Maar het ging nóg verder dan dat.”

Opportuniteiten
Zo nam Stubbe in 2009 het bedrijf ‘Den Draaier’ over. In volle crisis durfde Stubbe dus investeren in de overname van het bedrijf, en bovendien werd er extra personeel aangetrokken. Het leverde hem geen windeieren op: binnen het jaar was er 4 man aan het werk bij ‘Den Draaier’, en binnen twee jaar werd de omzet verdubbeld. “Stubbe Pierre BVBA en ‘Den Draaier’ vulden mekaar dan ook perfect aan: terwijl we bij Stubbe Pierre vooral kleinere producten vervaardigden, konden we onze klanten dankzij de overname van ‘Den Draaier’ nu verder helpen met het grotere werk. En omgekeerd.”

Stilstaan is achteruit gaan 
De overname van ‘Den Draaier’ was alsnog een zware investering, die zich ook diende terug te betalen. Daarom bleef Stubbe op zoek gaan naar manieren om het rendement van beide ondernemingen te verbeteren. In zijn zoektocht naar oplossingen kwam hij terecht bij Helmut De Roovere, zaakvoerder van Aluro CNC. Net als Stubbe is ook Aluro CNC een toeleverancier in de verspaning. En ook Aluro CNC had te lijden onder de zwaar veranderende marktomstandigheden. Uit de eerste contacten bleek dat ook De Roovere een zoektocht was gestart naar oplossingen om het hoofd boven water te houden. Zo had hij een interne analyse uitgevoerd waaruit bleek dat zijn CNC-operatoren enorm veel tijd besteedden aan repetitief, fysiek werk, en veel te weinig aan het eigenlijk programmeren van CNC-machines. De Roovere wilde die taken automatiseren, maar in zijn zoektocht naar een flexibele, snel in te stellen automatisatie kwam hij van een kale reis terug. Gezien Aluro CNC een zusterbedrijf had dat al 40 jaar lang machines bouwde, werd beslist om zelf een nieuwe activiteit op te starten: De Roovere wilde zélf starten met het bouwen van automatisatie voor het automatisch beladen en ontladen van CNC-machines. Hij beschikte immers over zowel de ervaring uit de verspaning als uit de machinebouw. Met het aantrekken van Luc De Ceuster als ervaringsdeskundige in software-programmatie werd RoboJob geboren. 

Automatisatie als groeimiddel
Pierre Stubbe zag al snel de mogelijkheden in van de gebruiksvriendelijke RoboJob-systemen. Nog vóór RoboJob de eerste systemen commercialiseerde, kocht Stubbe zijn eerste Turn-Assist aan. “Ik had erg hoge verwachtingen van dit flexibele systeem, maar RoboJob slaagde erin om deze tóch nog te overtreffen. Zo dacht ik dat mijn operatoren wel een uurtje of wat zouden bezig zijn met de eerste programmatie. Maar al na een klein kwartier kwamen ze met een brede glimlach vertellen dat de robot al aan het bollen was. Ongelooflijk! En vandaag doen ze het natuurlijk in enkele minuten,” vertelt Stubbe. “Ik viel bijna letterlijk achterover van de insteltijd en van het enthousiasme van mijn werknemers. Binnen de kortste keren was de rust in de werkplaats teruggekeerd, en viel er een pak stress van de schouders van mijn mensen. Er werd dan ook snel beslist om meteen twee RoboJob-systemen bij te kopen. Natuurlijk niet enkel om mijn werknemers een plezier te doen: we slaagden er nu ook in om ’s avonds en tijdens de weekends manarm te produceren, wat onze winstgevendheid enkel ten goede kwam.” 

Continu verbeteren
“Als ondernemen blijven de uitdagingen natuurlijk op je afkomen. Dankzij RoboJob zijn we erin geslaagd om de pieken in productie af te vlakken. Onze effectieve productie ligt nu stukken dichter bij de machinecapaciteit,” licht Stubbe toe. “Onze CNC-machines kunnen in theorie 24u per dag werken, 7 dagen op 7. Maar mijn werknemers gaan ’s avonds natuurlijk naar huis. Toch slagen we er nu in om met de zelfde CNC-machines het aantal spindeluren aanzienlijk de hoogte in te duwen. Onze machines mét automatisatie draaien nagenoeg op 80% van hun capaciteit, terwijl dit voor machines zonder automatisatie slechts 25% is.” 

Maandelijks worden het aantal spindeluren van alle CNC-machines bij Stubbe gecontroleerd, wat ook deel uitmaakt van de ondernemingsfilosofie. Bij Pierre Stubbe wil men namelijk ‘continu verbeteren’. Automatisatie heeft dus de rust in het atelier teruggebracht en het rendement verhoogd, maar er wordt blijvend samengewerkt met RoboJob om de RoboJob-automatisatie verder te optimaliseren.

Synergie
De afgelopen jaren bleven de zaken erg goed draaien bij zowel Stubbe Pierre BVBA als bij ‘Den Draaier’. Beide bedrijven zijn ondertussen uit hun voegen gebarsten, en de beschikbare oppervlakte werd te klein. Bovendien was er erg veel interne logistiek, doordat de twee bedrijven zich op enkele kilometers van mekaar bevonden. Daardoor was er ook geen kruisbestuiving van de kennis en ervaring onder het personeel van beide zaken, en kon de Aankoopafdeling niet het onderste uit de kan halen bij de ‘dubbele’ aankoop van materialen, gereedschappen, onderhoud en zo meer. Om al die zaken aan te pakken, werd er besloten om op zoek te gaan naar een nieuw pand. Dat pand diende op een centrale locatie toegankelijk te zijn voor de werknemers van beide bedrijven, én Stubbe wilde ook logistiek gezien een gunstige locatie vinden. 

Die nieuwe locatie werd ondertussen gevonden in Beerse, niet te ver van de E34 tussen Eindhoven en Antwerpen. Beide bedrijven werden er samengebracht onder – letterlijk – één dak. Stubbe Pierre BVBA en ‘Den Draaier’ werden bovendien omgedoopt tot Stubbe Metaalbewerking, en daar hebben de 19 werknemers ondertussen ook hun intrek genomen in een gloednieuwe vestiging van 3.000m², die nog eens verder kan worden uitgebreid met 2.500m².

De verhuis is ondertussen dus achter de rug. Een strakke planning waarbij 15 machines tussen 2 en 20 ton moesten verhuisd worden werd mede mogelijk gemaakt door het uittekenen van een ‘virtueel atelier’ in 3D. “Daarin werden alle machines ingetekend,” licht Stubbe toe, “en dat liet ons toe om op voorhand bijvoorbeeld de verankering al te voorzien. Het was een waar huzarenstukje, maar we zijn erin geslaagd om alle machines op 5 dagen te verhuizen, en de volledige verhuis af te ronden op 7 dagen. Zo hebben we de productie al op 5 januari in ons nieuwe pand kunnen opstarten. Hierbij mochten onze RoboJob-robots natuurlijk ook niet ontbreken, en daarvoor konden we op de Service-afdeling van RoboJob rekenen. Zoals we het van hen gewoon zijn, is dat dan ook perfect en vlekkeloos verlopen. Dat geldt trouwens élke keer wanneer er vragen zijn voor RoboJob: we hebben steeds snel en correct antwoord, en waar nodig stappen ze meteen de auto in om ons ter plaatse uit de nood te helpen. Ook blijft er een zeer vlotte wisselwerking wanneer we weer eens een nieuw idee hebben rond de verbetering van het product. Dit is werkelijk een ‘partnership’ in de reinste zin van het woord,” aldus Stubbe. 

Nieuw hoofdstuk
Het is een mooie start van een nieuw hoofdstuk voor Pierre Stubbe. Dit jaar wordt nog een overgangsjaar, waarin we ons vooral willen richten op onze werknemers. Én op onze klanten natuurlijk: zij mogen zeker geen hinder ondervinden van deze reorganisatie, integendeel. Daarom is het enorm belangrijk dat onze werknemers zich goed voelen in hun nieuwe omgeving. We willen namelijk niet enkel groeien in cijfers, maar ook in technische mogelijkheden, competenties, Lean Manufacturing, in manier van omgaan met de klant, automatiseren, digitaliseren en ga zo maar voort.” 
Dat dit bedrijf verder wil groeien, mag duidelijk zijn. Stubbe is al volop bezig met nieuwe investeringen, waaronder een nieuwe draaibank met overnamespindel en een draai/freescombinatie met overnamespindel.

Over Stubbe Metaalbewerking
Stubbe Metaalbewerking levert u een totaalpakket aan in het verspanen en bewerken van alle metalen en kunststoffen. Dit doet het Stubbe Metaalbewerking zowel in stukwerk als in seriewerk. Kwaliteit, flexibiliteit en klantgerichtheid zijn onze troeven.

Persoonlijk advies?