Gazet van Antwerpen: Robots en mensen vormen perfect team

Gazet van Antwerpen: Robots en mensen vormen perfect team

Het Heistse Robojob -zusterbedrijf van Aluro CNC- toont aan dat robots en mensen als perfecte partners kunnen samenwerken op de werkvloer. “Onze robots nemen de repetitieve taken over”, luidt het veelbelovend.

Robojob viert volgend jaar haar tiende verjaardag, maar het bedrijf kent een lange voorgeschiedenis. Frans De Roovere, ooit gedelegeerd bestuurder bij Reynaers Aluminium uit Duffel, startte eind jaren '60 met Aluro. Doorheen de jaren groeide het aantal activiteiten van het bedrijf uit en ontstonden er verschillende vennootschappen. Een daarvan is Aluro CNC, dat gespecialiseerd is in het computergestuurd vervaardigen van mechanische onderdelen, de zogenaamde verspanende industrie. Zij leveren op hun beurt aan tal van producenten. “Voor een toeleverancier als Aluro CNC is de hoge loonkost in ons land een probleem, zeker als we in acht nemen dat we op een internationale markt concurreren met landen als Polen, Roemenië en Bulgarije", legt bestuurder Steven Bessems uit. "Bovendien gebeuren de bestellingen steeds meer 'just in time' en in kleinere seriegroottes: klanten nemen niet zomaar 1000 stuks meer af om er 980 in een magazijn te leggen. Heden bestelt men 20 stuks die bovendien snel moeten geleverd worden want voorraad wordt beschouwd als dood kapitaal en wordt zoveel mogelijk vermeden. De variatie in te produceren onderdelen is voor een bedrijf als Aluro CNC dus groot. Daarnaast is het ook nog eens zeer moeilijk om goede machineoperatoren te vinden voor deze industrie."

Deze fenomenen zette ingenieur Helmut De Roovere aan het denken. "We onderzochten de tijdsbesteding van onze machineoperatoren", legt hij uit. "Uiteindelijk bleek hun werk voor 70 procent uit repetitieve taken te bestaan. Dertig procent besteedden ze creatief met het instellen van de machines. Onze missie was om de repetitieve taken te schrappen en ze te automatiseren. Hierdoor krijgen werknemers die tijd weer vrij om zich bezig te houden met de creatieve taken die ze graag doen en waarvoor ze zijn opgeleid. Terwijl een robot het in- en uitlaad werk van de machines afhandelt, kan de operator al een volgende machine programmeren. Je hoeft medewerkers bovendien niet te vragen om overuren te kloppen tijdens piekmomenten. De robots geven meer speling om die op te vangen.”

Aanvankelijk zocht De Roovere naar bestaande automatisatie-oplossingen voor Aluro CNC, maar die bleken niet zomaar voorhanden. Samen met collega-ingenieur Luc De Ceuster legde hij de kiem voor zusterbedrijf Robojob. "Het was niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit de vinden. Automatisatie bestaat natuurlijk al lang in grote assemblagelijnen. Maar die robots zijn gemaakt om duizenden keren hetzelfde proces te herhalen. Bij Aluro CNC werden we geconfronteerd met de realiteit van kleine aantallen en grote variëteit. We konden dus niet zomaar dezelfde automatisering gebruiken voor onze verschillende opdrachten. Bovendien moet het instellen van zo'n robot snel gaan. Die factoren maakten dat er geen oplossing op de markt was die aan onze behoeften voldeed. We staken dus zelf de handen uit de mouwen."

 Ondertussen steeg de interesse ook bij de concullega's. "Het duurde niet lang alvorens we de vraag kregen om ook aan hen systemen te leveren", gaat De Roovere voort. "In 2007 begonnen we met Robojob aan ons onderzoek. In 2010 zijn we dan de Nederlandse en Belgische markt op gegaan. We verkochten in het begin een aantal systemen per jaar. Ondertussen werken we er met een jong en dynamisch team van 25 mensen, en loopt alles in feite als een trein. Dit jaar zullen we net geen honderd systemen leveren."

Automatisatie staat voor sommigen nog gelijk aan machines die de jobs van mensen inpikken, maar machineoperatoren hoeven volgens de ideeën van Robojob allerminst voor hun job te vrezen. “Operatoren reageren wel eens angstig wanneer een robot wordt geïntroduceerd in hun bedrijf, maar na verloop van tijd worden de reacties telkens positief", meent marketing manager Steven Craenen. "Het maakt het terug aangenaam om in een atelier te werken, en neemt veel fysieke last weg. De voldoening van de operatoren in hun werk neemt toe, last minute bestellingen kunnen uitgevoerd worden zonder overuren van het personeel. Het maakt de sector terug aantrekkelijk voor mensen die over de juiste kennis beschikken om de machines in te stellen, maar de fysieke arbeid niet zien zitten. De werkende bevolking neemt bovendien af. Statistieken tonen aan dat er tegen 2025 nijpende tekorten zullen ontstaan in bepaalde sectoren, wat een 'war for talent' zal ontketenen, iets wat in onze sector al het geval is. En dat terwijl er de volgende tien jaren 3,5 miljoen jobs bijkomen, en er maar 1,4 miljoen mensen zijn om die in te vullen. Ofwel moeten we dus werknemers uit andere landen aantrekken, ofwel moeten we op zoek naar een andere manier van werken."

Persoonlijk advies?